За контакт:

София 1612,
Хиподрума, бул. Цар Борис III №1, ет. 8

Тел.: 02/462 7158
e-mail: office@woerwagpharma.bg

woerwagpharma.bg

 

Безопасност на хранителните добавки

Всякаква информация, свързана с безопасността на продуктите на Wörwag Pharma Group (състояща се от Wörwag Pharma GmbH & Co. KG и AAA-Pharma GmbH)  може да бъде предоставяна към официалния представител на производителя за България чрез следните контакти:

Вьорваг Фарма България ЕООД
Тел: +359 2 462 71 58
имейл: office@woerwagpharma.bg

г-жа Соня Иванова
Тел: +359 887 701 323 (24/7)
имейл: pv@comac-medical.com или sonya.ivanova@comac-medical.com